Analiza wzrokowa – ćwiczenia – poziom zaawansowany

49,00 

W książce (ebook): „Analiza wzrokowa – ćwiczenia – poziom zaawansowany” znajdziesz 70 ćwiczeń z zakresu analizy wzrokowej. W tej wersji zastosowaliśmy czarny druk. Zobacz też wersje dla dzieci słabowidzących  w druku niebieskim, zielonymczerwonym oraz czarnym

Opis

analiza wzrokowaW tej książce (ebook): „Analiza wzrokowa – ćwiczenia – poziom zaawansowany- ” znajdziesz 70 ćwiczeń z zakresu analizy wzrokowej podzielone na konkretne działy:

 • dyskryminacja wzrokowa,
 • pamięć wzrokowa,
 • orientacja przestrzenna, 
 • stałość kształtu,  
 • zapamiętywanie sekwencji, 
 • wyodrębnianie figury z tła,
 • wzrokowe zamknięcie.

Wykorzystasz ćwiczenia w całości lub w części, w  zależności czy twój pacjent potrzebuje ćwiczeń ze wszystkich czy tylko z poszczególnych działów. Wielokrotnie możesz drukować ćwiczenia i wykorzystać je do pracy z innymi pacjentami.

Poziom zaawansowany możemy zastosować u dzieci od 7 – 8 roku życia (dzieci widzące w normie, słabowidzące, bez dodatkowych niepełnosprawności). W sytuacji, w której dziecko ma dodatkowe zaburzenia rozwojowe, pacjent miał wypadek, wylew lub inne zdarzenie neurologiczne, to poziom ćwiczeń musi być indywidualnie dobrana do możliwości pacjenta (dziecka lub osoby dorosłej). W takiej sytuacji możemy wykorzystać książkę z ćwiczeniami Analizy wzrokowej w wersji podstawowej lub zaawansowanej. 

analiza wzrokowaAnaliza wzrokowa – ćwiczenia – poziom zaawansowany – zastosowaliśmy czarny druk. Jeżeli Twój pacjent widzi w normie oraz  najlepiej widzi w czarnym kolorze zastosuj tę książkę. Jeżeli jednak jest pacjentem słabowidzącym lub widzi lepiej w innych kolorach (sprawdź w diagnozie funkcjonalnej) zastosuj książkę w opcji wydruku CZERWONEGO, NIEBIESKIEGO , ZIELONEGO lub CZARNEGO Wszystkie te  książki zostały przystosowane do wielkości optotypów widzianych przez dzieci słabowidzące. Stosowana odległość ćwiczeń zależy od indywidualnych możliwości dziecka.

UWAGA!!! Jeżeli nie możesz samodzielnie wydrukować pliku i potrzebujesz wersji drukowanej – napisz do nas! Pomożemy! 

DLACZEGO MOŻNA KUPIĆ AŻ 4 WERSJE KOLOROWEGO ZADRUKU? (DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH)

W pracy z dziećmi słabowidzącymi, z korowymi zaburzeniami widzenia czy z niepełnosprawnościami zauważycie Państwo, że część z nich dobrze funkcjonuje z czarnym kolorem czcionek. Jednak część z nich będzie widziało o wiele lepiej gdy materiały są prezentowane w innym kolorze (lub z innym kolorem tła – folią percepcyjną). Dlatego prowadząc terapię widzenia musimy być gotowi na każdą opcję i dlatego udostępniamy Państwu kolorowe wersje. Musimy uwzględnić nawet każdą opcję. Najważniejsze, żeby pomagać pacjentom!

 

analiza wzrokowaTerapia widzenia – analiza wzrokowa

Ćwiczenia analizy wzrokowej podejmiemy w kilku przypadkach:

– u pacjentów, u których stwierdzono analizy wzrokowej (mniej więcej od 5 roku życia),

– u dzieci z niedowidzeniem (ćwiczenia jednooczne, wspierające terapię niedowidzenia),

– u dzieci z zezem oraz przed i po operacji zeza (ćwiczenia jednooczne wspierające terapię zeza),

– u dzieci słabowidzących (rozwijające analizę wzrokową w warunkach dostosowanych do możliwości dziecka),

– u dzieci z optodysleksją (gdy zaurzenia analizy wzrokowej przeszkadzają w nauce),

– u dzieci z trudnościami z nauką oraz z dysleksją (usprawniające proces nauki),

– u pacjentów po urazie, wypadku, po wylewie lub udarze (rehabilitacja wzrokowa),

– u pacjentów z niepełnosprawnością (rehabilitacja wzrokowa),

– w celu usprawnienia analizy wzrokowej u zdrowych dzieci, bez zaburzeń. 


analiza wzrokowaDODATKOWA WIEDZA:

Analiza wzrokowa to zbiór umiejętności odpowiadających za zdolność do odróżnienia i analizy informacji wzrokowej. Bez niej widzielibyśmy obraz, ale nie potrafilibyśmy go zinterpretować.

Analiza wzrokowa jest elementem przetwarzania wzrokowego obok orientacji wzrokowo – przestrzennej i koordynacji wzrokowo – ruchowej. 

Analiza wzrokowa – zaburzenia

Zaburzenia analizy wzrokowej są dość podchwytliwe, ponieważ objawy podobne do symptomów związanych z nieskorygowaną wadą wzroku czy zaburzeniami funkcji wzrokowych (akomodacji, ruchów oczu czy widzenia obuocznego). Największą trudnością w diagnozie zaburzeń z zakresu analizy wzrokowej jest upewnienie się, że wszystkie inne parametry wzrokowe zostały wcześniej sprawdzone i wykluczono ich zaburzenia. 

Analiza wzrokowa – objawy zaburzeń: 

 • słabe, wolne czytanie,
 • mylenie podobnych wyrazów,
 • gubienie liter w wyrazie,
 • trudności w nauce alfabetu,
 • trudności w zrozumieniu pojęć matematycznych, 
 • dokonywanie nadmiernych uogólnień,
 • trudności w zapamiętywaniu liter, cyfr i symboli. 

Niekiedy zaburzenia analizy wzrokowej występują samodzielnie, jednak często są połączone z innymi trudnościami wzrokowymi. Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności wykluczamy (lub korygujemy jeżeli trzeba) wady wzroku i choroby oczu, następnie zaburzenia funkcji wzrokowych (zaburzenia ruchów oczu i fiksacji, akomodacji, widzenia obuocznego). W przypadku tych drugich niejednokrotnie jest potrzebna optometryczna terapia widzenia. 

Terapeuta prowadzący zajęcia usprawniające funkcje widzenia może zauważyć, że trudności z analizą wzrokową ustępują samoistnie poprzez usunięcie przeszkody jaką były inne zaburzenia. Dziecko automatycznie i progresywnie poprawiło swoje możliwości analizowania obrazu. Czasem ten proces jest krótszy, czasem dłuższy, a niekiedy trzeba wspomóc go terapią analizy wzrokowej. 

Przeczytaj więcej: TUTAJ