Arkusz badania sensorycznych aspektów widzenia

45,00 79,00 

Integracja sensoryczna – arkusz badania sensorycznych aspektów widzenia

 Badanie dotyczące widzenia w ujęciu Integracji Sensorycznej powinno być przeprowadzenie nie częściej niż raz na sześć miesięcy. W tym celu można posłużyć się kilkoma kolorami długopisów i zapisywać wyniki używając ich. Przy pierwszym badaniu można posłużyć się kolorem niebieskim. Kolejne badanie, zaczynając od daty, można zapisać kolorem czerwonym. Każde następne jeszcze innym. Pozwala to na szybką weryfikację danych: wizualnie można szybko oszacować, czy poziom funkcjonowania dziecka ulega poprawie, pogorszeniu, czy utrzymuje się na tym samym poziomie. W arkuszu, oprócz informacji z przeprowadzonych prób, zamieszczamy wskazówki uzyskane od rodziców bądź z obserwacji dziecka w tracie swobodnej aktywności.

SKU: 42 Kategoria:

Opis

integracja sensorycznaW przypadku chęci otrzymania faktury na szkołę, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, lub inną jednostkę budżetową, prosimy o kontakt mailowy: bok@cwiczeoko.pl

Integracja sensoryczna – arkusz badania sensorycznych aspektów widzenia

Badanie dotyczące widzenia w ujęciu Integracji Sensorycznej powinno być przeprowadzenie nie częściej niż raz na sześć miesięcy. W tym celu można posłużyć się kilkoma kolorami długopisów i zapisywać wyniki używając ich. Przy pierwszym badaniu można posłużyć się kolorem niebieskim. Kolejne badanie, zaczynając od daty, można zapisać kolorem czerwonym. Każde następne jeszcze innym. Pozwala to na szybką weryfikację danych: wizualnie można szybko oszacować, czy poziom funkcjonowania dziecka ulega poprawie, pogorszeniu, czy utrzymuje się na tym samym poziomie. W arkuszu, oprócz informacji z przeprowadzonych prób, zamieszczamy wskazówki uzyskane od rodziców bądź z obserwacji dziecka w tracie swobodnej aktywności.

 

 

integracja sensorycznaIntegracja sensoryczna – arkusz badania sensorycznych aspektów widzenia

– ten arkusz został zaprojektowany przez Annę Parakiewicz na podstawie książki Integracja Sensoryczna w terapii widzenia. 

Dostępny jest w opcji 50 lub 100 sztuk lub w zestawie z książką! 

——–

OBSZARY ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W ASPEKCIE ZMYSŁU WZROKU

Prawidłowa percepcja wzrokowa umożliwia nabywanie umiejętności poznawczych i eksplorowanie świata. Kształtuje się ona poprzez ruch, ponieważ na prawidłowe ruchy oczu oddziałują układ przedsionkowy i propriocepcja. Ruch, równowaga, kontrola mięśniowa i reakcje posturalne warunkują dobry rozwój zmysłu wzroku. Informacje wzrokowe, jak również przedsionkowe i pochodzące z propriocepcji, łączą się podczas wykonywania ruchu i umożliwiają utrzymanie wzroku na przedmiocie w momencie poruszania się ciała w różnych kierunkach.

DEFICYTY PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO W ZAKRESIE ZMYSŁU WZROKU

Prowadząc badania już w końcu lat sześćdziesiątych, w oparciu o przegląd literatury z zakresu psychologii rozwojowej, psychologii uczenia się, neurobiologii, neurofizjologii i własne doświadczenia kliniczne dr Jean A. Ayres – terapeuta zajęciowy i psycholog sformułowała hipotezy wskazujące na implikacje funkcji psychoneurologicznych w zachowaniu i uczeniu się dziecka.

Wyłonione czynniki zinterpretowała jako reprezentację dysfunkcji, które łączą się z określonymi zaburzeniami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego obejmującymi integrację danych wejściowych z jednego lub więcej systemów sensorycznych. Autorka metody Integracji Sensorycznej dostrzegła, że te dysfunkcje pretendują do określonych reakcji posturalnych, napięcia mięśniowego, planowania ruchu, rozwoju mowy, zachowań, emocji i funkcji poznawczych. Uznając zasadność powyższych stwierdzeń utworzyła teorię Integracji Sensorycznej, obejmującą teoretyczne podstawy procesów integracyjnych, metody diagnozy zaburzeń tych procesów i specyficzne techniki terapeutyczne. CZYTAJ DALEJ! – kliknij!

Informacje dodatkowe

ilość (szt)

100, 50