Integracja sensoryczna w terapii widzenia

59,00 

Najlepszy poradnik, który pokazuje zależność pomiędzy Integracją sensoryczną i widzeniem.

Przejrzysty układ, praktyczne ćwiczenia! 

W 100% musi przeczytać tę pozycję każdy specjalista ochrony wzroku – okulista optometrysta i ortoptysta,

jak również terapeuci widzenia, Integracji sensorycznej i innych specjalizacji!

Spis treści poniżej!

W przypadku chęci otrzymania faktury proforma lub faktury przelewowej, prosimy o kontakt mailowy: bok@cwiczeoko.pl

SKU: 40 skl Kategoria:

Opis

Integracja sensoryczna w terapii widzenia – poradnik dla terapeutów i rodziców Anna Parakiewicz

Integracja sensoryczna w terapii widzeniaPrawidłowy rozwój funkcji wzrokowych jest możliwy, gdy zostaną spełnione określone warunki. Oprócz dobrego stanu układu wzrokowego pod względem anatomicznym i zdrowotnym, konieczne jest także zapewnienie korzystnej stymulacji wzrokowej od pierwszych miesięcy życia. Po pierwsze musimy dostarczyć dziecku właściwy typ i zakres stymulacji wzrokowej oraz stwarzać sytuacje zachęcające do patrzenia. Wyzwaniem rozwojowym funkcji wzrokowych są zatem różnorodne czynności wymagające działania pod kontrolą wzroku, realizowane w rozmaitych warunkach i okolicznościach. Niezbędna jest przy tym motywacja wewnętrzna i zdolność do stałego, postępującego rozwoju w obrębie samej percepcji, ale też i poznania. Rozwój widzenia zależy więc od czynników konstytucjonalnych oraz tych, które warunkują osiąganie dobrych rezultatów w poszczególnych etapach życia w zależności od kondycji zdrowotnej

Fragment Wstępu do książki

 

 

 

Integracja sensoryczna w terapii widzenia –

Anna Parakiewicz

– spis treści:

Wstęp
Czy widzenia można się nauczyć
1. Rola ruchu w rozwoju widzenia
1.1. Jak rozwija się zmysł wzroku
1.2. Niepokojące objawy w rozwoju funkcji wzrokowych
integracja sensoryczna1.3. Jak ruch i układ przedsionkowy wpływają na zmysł wzroku
1.4. Czym jest koordynacja wzrokowo-ruchowa
2. Aktywności sensoryczne stymulujące wzrok niemowląt i małych dzieci
2.1. Czy oglądanie bajek szkodzi – wpływ ekranu na rozwój widzenia
2.2. Jak urządzić pokój dziecka
2.3. Aktywności rozwijające uwagę wzrokową
2.4. Aktywności rozwijające zdolność lokalizacji wzrokowej
3. Aktywności sensoryczne stymulujące wzrok dzieci w wieku przedszkolnym
3.1. Aktywności regulujące poziom napięcia mięśniowego
3.2. Aktywności zwiększające sprawność mięśni gałek ocznych
3.3. Aktywności rozwijające koordynację okoruchową
3.4. Aktywności rozwijające orientację przestrzenną

4. Aktywności sensoryczne stymulujące wzrok dzieci w wieku szkolnym
4.1. Aktywności rozwijające funkcje wzrokowe dzieci z dyspraksją wzrokową
4.2. Aktywności niwelujące nadwrażliwość zmysłu wzroku
4.3. Aktywności niwelujące podwrażliwość zmysłu wzroku
4.4. Aktywności niwelujące poszukiwanie wrażeń sensorycznych
4.5. Aktywności niwelujące zaburzenia różnicowania sensorycznego
w obrębie zmysłu wzroku
MECHANIZMY POSTURALNE4.6. Jak pomóc dziecku cierpiącemu na chorobę lokomocyjną
4.7. Ćwiczenia konwergencji i akomodacji
4.8. Ćwiczenia widzenia obuocznego
4.9. Ćwiczenia zwiększające pole widzenia
5. Jak pomóc dziecku w uczeniu się
5.1. Organizacja miejsca nauki
5.2. Rola diety w rozwoju widzenia
6. Aktywności sensoryczne stymulujące wzrok nastolatków i dorosłych
7. Aktywności sensoryczne stymulujące wzrok seniorów
8. Arkusz badania sensorycznych aspektów widzenia

ZOBACZ zestaw z kartami badania – kliknij! 
Zobacz zestaw z innymi książkami!  – kliknij! 

Integracja sensoryczna w terapii widzenia:

Idea Wielospecjalistycznego Wspierania Rozwoju Widzenia W Aspekcie Integracji Sensorycznej –

Anna Parakiewicz

Wyzwaniem współczesnych czasów jest organizacja interdyscyplinarnej pomocy dzieciom wymagającym wsparcia w rozwoju, szczególnie w zakresie widzenia. Pomimo wielu regulacji prawnych i pakietów pomocowych o charakterze międzyresortowym, rodzice doświadczają wielu barier w przedsięwzięciu działań terapeutycznych w celu profilaktyki lub terapii widzenia. Sam proces diagnostyczny w polskich warunkach wymaga wiele czasu, poszukiwania odpowiednich specjalistów, niejednokrotnie oddalonych od miejsca zamieszkania dziecka i rodziny.

Wypracowanie Indywidualnego Programu Terapeutycznego, który winien być nakierowany na planowe, indywidualne oddziaływania, prowadzić do wydobycia najwyższych możliwości dziecka powinno być rezultatem pracy wielospecjalistycznego zespołu. Kluczowa jest wczesna diagnostyka stanu zdrowia dziecka i doboru metod i technik rozwijających widzenie. Bogata i zróżnicowana wiedza okulistów, tyflopedagogów, rehabilitantów wzroku, optometrystów, ortoptystów i nauczycieli orientacji przestrzennej, w połączeniu z im właściwymi narzędziami i środkami oraz sposobami pracy na rzecz zdrowia i funkcjonalnej oceny widzenia w zależności od potrzeb danej osoby pozwoli na uzyskanie pozytywnych rezultatów. Włączenie w proces usprawniania terapeutów Integracji Sensorycznej zapewnia, dzięki bazowym założeniem tej metody na szybsze zdobywanie kompetencji pozwalających na odpowiednie posługiwanie się wzrokiemWłączenie w proces usprawniania terapeutów Integracji Sensorycznej zapewnia, dzięki bazowym założeniem tej metody na szybsze zdobywanie kompetencji pozwalających na odpowiednie posługiwanie się wzrokiem. CZYTAJ DALEJ – KLIKNIJ!