Promocja!

Integracja sensoryczna w terapii widzenia + arkusz badania

54,00 

Integracja sensoryczna w terapii widzenia – poradnik dla terapeutów i rodziców + arkusz badania sensorycznych aspektów widzenia (50 szt)

Badanie dotyczące widzenia w ujęciu Integracji Sensorycznej powinno być przeprowadzenie nie częściej niż raz na sześć miesięcy. W tym celu można posłużyć się kilkoma kolorami długopisów i zapisywać wyniki używając ich. Przy pierwszym badaniu można posłużyć się kolorem niebieskim. Kolejne badanie, zaczynając od daty, można zapisać kolorem czerwonym. Każde następne jeszcze innym. Pozwala to na szybką weryfikację danych: wizualnie można szybko oszacować, czy poziom funkcjonowania dziecka ulega poprawie, pogorszeniu, czy utrzymuje się na tym samym poziomie. W arkuszu, oprócz informacji z przeprowadzonych prób, zamieszczamy wskazówki uzyskane od rodziców bądź z obserwacji dziecka w tracie swobodnej aktywności.

SKU: 41b Kategoria:

Opis

W przypadku chęci dokonania zakupu na szkołę, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, lub inną jednostkę budżetową, prosimy o kontakt mailowy: bok@cwiczeoko.pl

Integracja sensoryczna w terapii widzenia – poradnik dla terapeutów i rodziców

Prawidłowy rozwój funkcji wzrokowych jest możliwy, gdy zostaną spełnione określone warunki. Oprócz dobrego stanu układu wzrokowego pod względem anatomicznym i zdrowotnym, konieczne jest także zapewnienie korzystnej stymulacji wzrokowej od pierwszych miesięcy życia. Po pierwsze musimy dostarczyć dziecku właściwy typ i zakres stymulacji wzrokowej oraz stwarzać sytuacje zachęcające do patrzenia. Wyzwaniem rozwojowym funkcji wzrokowych są zatem różnorodne czynności wymagające działania pod kontrolą wzroku, realizowane w rozmaitych warunkach i okolicznościach. Niezbędna jest przy tym motywacja wewnętrzna i zdolność do stałego, postępującego rozwoju w obrębie samej percepcji, ale też i poznania. Rozwój widzenia zależy więc od czynników konstytucjonalnych oraz tych, które warunkują osiąganie dobrych rezultatów w poszczególnych etapach życia w zależności od kondycji zdrowotnej

Fragment Wstępu do książki

Integracja sensoryczna w terapii widzenia – spis treści:

Wstęp
Czy widzenia można się nauczyć
1. Rola ruchu w rozwoju widzenia
1.1. Jak rozwija się zmysł wzroku
1.2. Niepokojące objawy w rozwoju funkcji wzrokowych
integracja sensoryczna1.3. Jak ruch i układ przedsionkowy wpływają na zmysł wzroku
1.4. Czym jest koordynacja wzrokowo-ruchowa
2. Aktywności sensoryczne stymulujące wzrok niemowląt i małych dzieci
2.1. Czy oglądanie bajek szkodzi – wpływ ekranu na rozwój widzenia
2.2. Jak urządzić pokój dziecka
2.3. Aktywności rozwijające uwagę wzrokową
2.4. Aktywności rozwijające zdolność lokalizacji wzrokowej
3. Aktywności sensoryczne stymulujące wzrok dzieci w wieku przedszkolnym
3.1. Aktywności regulujące poziom napięcia mięśniowego
3.2. Aktywności zwiększające sprawność mięśni gałek ocznych
3.3. Aktywności rozwijające koordynację okoruchową
3.4. Aktywności rozwijające orientację przestrzenną

4. Aktywności sensoryczne stymulujące wzrok dzieci w wieku szkolnym
4.1. Aktywności rozwijające funkcje wzrokowe dzieci z dyspraksją wzrokową
4.2. Aktywności niwelujące nadwrażliwość zmysłu wzroku
4.3. Aktywności niwelujące podwrażliwość zmysłu wzroku
4.4. Aktywności niwelujące poszukiwanie wrażeń sensorycznych
4.5. Aktywności niwelujące zaburzenia różnicowania sensorycznego
w obrębie zmysłu wzroku
MECHANIZMY POSTURALNE4.6. Jak pomóc dziecku cierpiącemu na chorobę lokomocyjną
4.7. Ćwiczenia konwergencji i akomodacji
4.8. Ćwiczenia widzenia obuocznego
4.9. Ćwiczenia zwiększające pole widzenia
5. Jak pomóc dziecku w uczeniu się
5.1. Organizacja miejsca nauki
5.2. Rola diety w rozwoju widzenia
6. Aktywności sensoryczne stymulujące wzrok nastolatków i dorosłych
7. Aktywności sensoryczne stymulujące wzrok seniorów
8. Arkusz badania sensorycznych aspektów widzenia

Zobacz zestaw z innymi książkami!  – kliknij! 

Integracja sensoryczna w terapii widzenia:

Idea Wielospecjalistycznego Wspierania Rozwoju Widzenia W Aspekcie Integracji Sensorycznej

Wyzwaniem współczesnych czasów jest organizacja interdyscyplinarnej pomocy dzieciom wymagającym wsparcia w rozwoju, szczególnie w zakresie widzenia. Pomimo wielu regulacji prawnych i pakietów pomocowych o charakterze międzyresortowym, rodzice doświadczają wielu barier w przedsięwzięciu działań terapeutycznych w celu profilaktyki lub terapii widzenia. Sam proces diagnostyczny w polskich warunkach wymaga wiele czasu, poszukiwania odpowiednich specjalistów, niejednokrotnie oddalonych od miejsca zamieszkania dziecka i rodziny.

Wypracowanie Indywidualnego Programu Terapeutycznego, który winien być nakierowany na planowe, indywidualne oddziaływania, prowadzić do wydobycia najwyższych możliwości dziecka powinno być rezultatem pracy wielospecjalistycznego zespołu. Kluczowa jest wczesna diagnostyka stanu zdrowia dziecka i doboru metod i technik rozwijających widzenie. Bogata i zróżnicowana wiedza okulistów, tyflopedagogów, rehabilitantów wzroku, optometrystów, ortoptystów i nauczycieli orientacji przestrzennej, w połączeniu z im właściwymi narzędziami i środkami oraz sposobami pracy na rzecz zdrowia i funkcjonalnej oceny widzenia w zależności od potrzeb danej osoby pozwoli na uzyskanie pozytywnych rezultatów. Włączenie w proces usprawniania terapeutów Integracji Sensorycznej zapewnia, dzięki bazowym założeniem tej metody na szybsze zdobywanie kompetencji pozwalających na odpowiednie posługiwanie się wzrokiem. CZYTAJ DALEJ – KLIKNIJ!