Integracja sensoryczna w terapii widzenia + arkusz + Widzenie: procesy i funkcje

152,00 

Integracja sensoryczna w terapii widzenia – poradnik dla terapeutów i rodziców + arkusz badania sensorycznych aspektów widzenia (50 szt) + Widzenie: procesy i funkcje

 

SKU: IS+WPF+AB Kategoria:

Opis

W przypadku chęci otrzymania faktury na szkołę, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, lub inną jednostkę budżetową, prosimy o kontakt mailowy: bok@cwiczeoko.pl

Integracja sensoryczna w terapii widzenia – poradnik dla terapeutów i rodziców + arkusz badania sensorycznych aspektów widzenia + Widzenie: procesy i funkcje

Widzenie: procesy i funkcje – Barbara Pakuła

widzenie: procesy i funkcjeOmówienie:

– procesu widzenia zachodzącego na poziomie gałki ocznej, drogi oraz kory wzrokowej;

– funkcji wzrokowych:

  • Orientacyjnych
  • Ruchów oczu
  • Akomodacji
  • Widzenia obuocznego

W książce znajdą się również procedury badania przesiewowego, które można zastosować w szkołach, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, gabinetach terapeutycznych.

Książka, którą trzymasz w ręku, powstała, żeby przybliżyć sposób funkcjonowania wzroku zarówno na poziomie gałki ocznej, drogi wzrokowej,
jak i kory wzrokowej

Chciałabym, żeby każda osoba, która bezpośrednio lub pośrednio
spotyka się z zaburzeniami widzenia różnego pochodzenia, wiedziała,
gdzie szukać pomocy.”

Zobacz książkę w zestawie z tablicami Snellena – kliknij!

Widzenie: procesy i funkcje  – spis treści:

widzenie i tablice
Widzenie: procesy i funkcje z Tablicami Snellena – ZOBACZ!

– Widzenie to nie tylko ostrość wzroku
– Układ wzrokowy
– Gałka oczna
– Choroby oczu, zaburzenia rozwojowe
– Droga wzrokowa
– Uszkodzenia drogi wzrokowej
– Kora wzrokowa
–  Uszkodzenia kory wzrokowej
– Móżdżek
– Zaburzenia czynności móżdżku
– Rozwój widzenia dziecka

– Wady wzroku

– Proces widzenia
–  Funkcje wzrokowe
–  Funkcje orientacyjne
–  Ruchy oczu

–  Akomodacja

–  Widzenie obuoczne

– Wyznaczanie oka dominującego do dali
–  Wyznaczanie oka dominującego do bliży
– Badanie ostrości wzroku do dali
– Test soczewki dodatniej +1,0 dptr
–  Badanie ruchów oczu – ruchy skaczące (sakkadowe)
– Badanie ruchów oczu – ruchy śledzące
– Badanie ruchów oczu – ruchy wergencyjne
–  Badanie ustawienia gałek ocznych – test zasłaniania (cover test)
–  Pomiar punktu bliskiego konwergencji (PBK)
– Amplituda akomodacji
–  Sprawność akomodacji
– Widzenie przestrzenne – stereopsja do bliży

Integracja sensoryczna w terapii widzenia – poradnik dla terapeutów i rodziców

Prawidłowy rozwój funkcji wzrokowych jest możliwy, gdy zostaną spełnione określone warunki. Oprócz dobrego stanu układu wzrokowego pod względem anatomicznym i zdrowotnym, konieczne jest także zapewnienie korzystnej stymulacji wzrokowej od pierwszych miesięcy życia. Po pierwsze musimy dostarczyć dziecku właściwy typ i zakres stymulacji wzrokowej oraz stwarzać sytuacje zachęcające do patrzenia. Wyzwaniem rozwojowym funkcji wzrokowych są zatem różnorodne czynności wymagające działania pod kontrolą wzroku, realizowane w rozmaitych warunkach i okolicznościach. Niezbędna jest przy tym motywacja wewnętrzna i zdolność do stałego, postępującego rozwoju w obrębie samej percepcji, ale też i poznania. Rozwój widzenia zależy więc od czynników konstytucjonalnych oraz tych, które warunkują osiąganie dobrych rezultatów w poszczególnych etapach życia w zależności od kondycji zdrowotnej

Fragment Wstępu do książki

Integracja sensoryczna w terapii widzenia – spis treści:

Wstęp
Czy widzenia można się nauczyć
1. Rola ruchu w rozwoju widzenia
1.1. Jak rozwija się zmysł wzroku
1.2. Niepokojące objawy w rozwoju funkcji wzrokowych
integracja sensoryczna1.3. Jak ruch i układ przedsionkowy wpływają na zmysł wzroku
1.4. Czym jest koordynacja wzrokowo-ruchowa
2. Aktywności sensoryczne stymulujące wzrok niemowląt i małych dzieci
2.1. Czy oglądanie bajek szkodzi – wpływ ekranu na rozwój widzenia
2.2. Jak urządzić pokój dziecka
2.3. Aktywności rozwijające uwagę wzrokową
2.4. Aktywności rozwijające zdolność lokalizacji wzrokowej
3. Aktywności sensoryczne stymulujące wzrok dzieci w wieku przedszkolnym
3.1. Aktywności regulujące poziom napięcia mięśniowego
3.2. Aktywności zwiększające sprawność mięśni gałek ocznych
3.3. Aktywności rozwijające koordynację okoruchową
3.4. Aktywności rozwijające orientację przestrzenną

4. Aktywności sensoryczne stymulujące wzrok dzieci w wieku szkolnym
4.1. Aktywności rozwijające funkcje wzrokowe dzieci z dyspraksją wzrokową
4.2. Aktywności niwelujące nadwrażliwość zmysłu wzroku
4.3. Aktywności niwelujące podwrażliwość zmysłu wzroku
4.4. Aktywności niwelujące poszukiwanie wrażeń sensorycznych
4.5. Aktywności niwelujące zaburzenia różnicowania sensorycznego
w obrębie zmysłu wzroku
MECHANIZMY POSTURALNE4.6. Jak pomóc dziecku cierpiącemu na chorobę lokomocyjną
4.7. Ćwiczenia konwergencji i akomodacji
4.8. Ćwiczenia widzenia obuocznego
4.9. Ćwiczenia zwiększające pole widzenia
5. Jak pomóc dziecku w uczeniu się
5.1. Organizacja miejsca nauki
5.2. Rola diety w rozwoju widzenia
6. Aktywności sensoryczne stymulujące wzrok nastolatków i dorosłych
7. Aktywności sensoryczne stymulujące wzrok seniorów
8. Arkusz badania sensorycznych aspektów widzenia

ZOBACZ zestaw z kartami badania – kliknij! 
Zobacz zestaw z innymi książkami!  – kliknij!