Pierwsze pisanie liniatura 3D

18,00 150,00 

Zeszyt ten dedykowany jest:

  • maluchom stawiającym pierwsze kroki w pisaniu prostych szlaczków (4-5 lat),
  • starszym dzieciom z zaburzeniami grafomotoryki,
  • dzieciom niedowidzącym oraz słabowidzącym 
  • osobom dorosłym po udarze czy wylewie
Wyczyść

Opis

W przypadku chęci otrzymania faktury na szkołę, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, lub inną jednostkę budżetową, prosimy o kontakt mailowy: bok@cwiczeoko.pl

Pierwsze pisanie liniatura 3D [10szt.]

Maria Trojanowicz-Kasprzak.

Zeszyt ten dedykowany jest:

  • maluchom stawiającym pierwsze kroki w pisaniu prostych szlaczków (4-5 lat),
  • starszym dzieciom z zaburzeniami grafomotoryki,
  • dzieciom niedowidzącym oraz słabowidzącym 
  • osobom dorosłym po udarze czy wylewie

Zeszyt Pierwsze pisanie – liniatura 3D skonstruowany jest w taki sposób, aby ułatwić dziecku uczenie się i ćwiczenie kształtów liter. Pisanie w nim jest zdecydowanie łatwiejsze niż w tradycyjnym zeszycie, dzięki czemu dzieci chętnie w nim ćwiczą i nie tracą motywacji. Innowacyjna liniatura 3D w naturalny sposób nie pozwala dziecku na wychodzenie poza wyznaczone linie.

Zeszyt otrzymał rekomendację amerykańskiego psychologa klinicznego – Johna Thurmana.
Pierwsze pisanie – liniatura 3D jest pomocne przy wszelkich rodzajach zaburzeń grafomotoryki (niewłaściwe napięcie mięśniowe, afazja, dysgrafia) oraz przy niedowidzeniu, a także przy ogólnej niechęci dziecka do pisania spowodowanej np. wymogami zbyt dużej precyzji, bowiem liniatura, z którą się zetknęło była zbyt wąska.

Zeszyt składa się z 20 dwustronnych arkuszy z liniaturami 3D. Liniatura posiada cztery linie, których wymaga pisownia polskich liter. Każda z nich stanowi odrębną całość i posiada żłobienia oraz tłoczenia stanowiące naturalną barierę zapobiegającą wkraczaniu na sąsiednią liniaturę. Główne pole pisarskie ma kolor żółty, co jest dużym ułatwieniem dla dzieci niedowidzących. Zeszyt stanowi doskonałą pomoc w nauce pisania nie tylko dla dzieci zdrowych i niedowidzących, ale i zagrożonych dysgrafią.

O Autorce:
Maria Trojanowicz – Kasprzak, filolog polski, pedagog przedszkolny z wieloletnim stażem. W 1996 roku otrzymała tytuł Nauczyciela Roku – „Za szczególnie wyróżniającą się umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko, za tworzenie właściwego klimatu i atmosfery w grupie dzieci, za wdrażanie innowacyjnych metod i programów oraz nowoczesnych technik czytania”. Autorka książek dla dzieci ułatwiających m.in. naukę pisania i czytania. Wciąż aktywnie poszukuje nowych metod aktywizowania i stymulowania dziecięcego rozwoju.

Więcej informacji  na stronie: https://cwiczeoko.pl/pierwsze-pisanie/

Informacje dodatkowe

ilość

10 szt, 5 szt, 1 szt