Promocja!

Terapia niedowidzenia dla dziecka 2 – 4 lata – zestaw

269,00 

 

W przypadku chęci otrzymania faktury proforma lub faktury przelewowej, prosimy o kontakt mailowy: bok@cwiczeoko.pl

W książce drukowanej, którą Państwo otrzymają znajduje się link do e-booka z kolejnymi ćwiczeniami! Znajdź kod QR!

Opis

Terapia niedowidzenia dla dziecka 2 – 4 lata – zestaw:

Potrzebują Państwo faktury z opcją Nabywca – Odbiorca? Prosimy o kontakt: bok@cwiczeoko.pl

 

Terapia niedowidzenia dla dziecka 2 – 4 lata:

to zestaw przygotowany wprost dla małych dzieci w wieku od dwóch do czterech lat.

Powstał żeby maksymalnie ułatwić terapię niedowidzenia.

W książce drukowanej, którą Państwo otrzymają znajduje się link do e-booka z kolejnymi ćwiczeniami! Znajdź kod QR!

161 ćwiczeń widzenia podczas zaklejania oka –

– powstały dla dzieci zmagających się z zaburzeniami widzenia, najczęściej zezem, niedowidzeniem, problemami z akomodacją, a także dla dzieci słabowidzących, z różnymi niepełnosprawnościami, po udarach, z zaburzeniami neurologicznymi.

Przeznaczone są do terapii gabinetowej i domowej:
– w czasie zasłaniania oka (zleconego przez specjalistę), wtedy ćwiczenia dziecko wykonuje jednoocznie (zasłanianie może być zlecone podczas terapii niedowidzenia oraz zezowania);
– podczas terapii funkcji orientacyjnych wzroku (przy zaburzeniach mechanizmów posturalnych, równowagi)
– akomodacji (jednoocznie oraz obuocznie);
– ruchów oczu (jednoocznie oraz obuocznie);
– konwergencji (jednoocznie oraz obuocznie);
– koordynacji wzrokowo – ruchowej (oko – ciało)
– koordynacji małej (oko – ręka)
– percepcji wzrokowej;spyeye gra anaglificzna– pamięci wzrokowej;
– dla dzieci z ryzyka dysleksji lub dyslektycznych;
– dla dzieci z Zespołem Aspergera,
– dla dzieci ze spektrum autyzmu lub autyzmem;
– dla dzieci słabowidzących (dostosowujemy trudność ćwiczeń do możliwości dziecka!)
– z niepełnosprawnością ruchową (dostosowujemy trudność ćwiczeń do możliwości dziecka!)
– z niepełnosprawnością intelektualną (dostosowujemy trudność ćwiczeń do możliwości dziecka!)
oraz dla pacjentów DOROSŁYCH – po wylewie, udarze, w przebiegu chorób neurologicznych, itp. 

Spy Eye – gra Memory

Memo„SpyEyeTM” to gra wzrokowa – odtłumiająca. Stosujemy ją w terapii niedowidzenia i zeza (zastosowanie gabinetowe i domowe). Ma za zadanie usunąć tłumienie (jeżeli występuje) oraz rozwijać jednoczesną percepcję (pierwszy stopień widzenia obuocznego).

Film z instrukcją znajdą Państwo TUTAJ

SpyEyeTM –  Memory – rozkładamy karty obrazkami do dołu. Następnie każdy z graczy (lub tylko dziecko) odwraca dwie karty szukając par.

Łatwiejsza wersja – karty leżą obrazkami do góry. Dziecko wyszukuje pary.

Domowa terapia niedowidzenia

Młodsze dzieci mogą szukać wskazanych przez terapeutę/rodzica obrazków.

Możemy rozmawiać z dziećmi na temat obrazków, układać kolejno liczby, łączyć liczby z wskazanymi obrazkami (np. liczba na zielonym tle + wybrany obrazek na czerwonym tle).

GRA ZAWIERA OKULARY CZERWONO-ZIELONE

Domowa terapia niedowidzenia
  • ta książka zawiera połączenie wiedzy związanej z niedowidzeniem z praktycznymi ćwiczeniami na każdy etap terapii|: ćwiczeń z zasłanianiem, ćwiczeń odtłumiających oraz ćwiczeń widzenia obuocznego.

Ćwiczę oko 1 i 2 oraz maska antysupresyjna wprowadzają terapię niedowidzenia na drugi etap. Są to ćwiczenia odtłumiające i widzenia obuocznego (jednoczesna percepcja).