Promocja!

Zaburzenia widzenia a dysleksja

49,00 

Nie ulega wątpliwości, że widzenie jest kluczowym zmysłem w procesie nauki, a później pracy. Spójrzmy, jak wiele elementów widzenia musi funkcjonować nienagannie, żeby cały proces przebiegał poprawnie i sprawnie. Zaczynamy od ostrego widzenia – układ wzrokowy musi być bez lub z poprawnie skorygowaną wadą wzroku, następnie przechodzimy do poprawnego ustawienia oczu, dokładnych ruchów gałek ocznych, adekwatnej pracy akomodacji, niezaburzonego widzenia obuocznego, aż dochodzimy do dobrze funkcjonującej na każdym etapie drogi wzrokowej oraz idealnego przetwarzania wzrokowego, czyli: analizy wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej. Gdy każdy z tych elementów rozłożymy na „czynniki pierwsze”, okaże się, że elementów wzrokowej układanki mamy jeszcze więcej. 

Które z nich są ważniejsze? Które z nich bardziej wpływają na proces nauki? Które są skorelowane z dysleksją? Które zdecydowanie nie? Jakie badania należy wykonać? Jakie trudności i objawy zaburzeń będą pojawiać się u dzieci? 

Opis

Zaburzenia widzenia a dysleksja

Pierwszym skojarzeniem ze słowem „wzrok” jest zwykle dobre i wyraźne widzenie. Ostrość widzenia jest najbardziej intuicyjnym parametrem, według którego opisujemy jakość widzenia. Jednak proces widzenia to zdecydowanie bardziej skomplikowany mechanizm, składający się z wielu komponentów.zaburzenia widzenia a dysleksja

Nie ulega wątpliwości, że widzenie jest kluczowym zmysłem w procesie nauki, a później pracy. Spójrzmy, jak wiele elementów widzenia musi funkcjonować nienagannie, żeby cały proces przebiegał poprawnie i sprawnie. Zaczynamy od ostrego widzenia – układ wzrokowy musi być bez lub z poprawnie skorygowaną wadą wzroku, następnie przechodzimy do poprawnego ustawienia oczu, dokładnych ruchów gałek ocznych, adekwatnej pracy akomodacji, niezaburzonego widzenia obuocznego, aż dochodzimy do dobrze funkcjonującej na każdym etapie drogi wzrokowej oraz idealnego przetwarzania wzrokowego, czyli: analizy wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej. Gdy każdy z tych elementów rozłożymy na „czynniki pierwsze”, okaże się, że elementów wzrokowej układanki mamy jeszcze więcej. 

Które z nich są ważniejsze? Które z nich bardziej wpływają na proces nauki? Które są skorelowane z dysleksją? Które zdecydowanie nie? Jakie badania należy wykonać? Jakie trudności i objawy zaburzeń będą pojawiać się u dzieci? 

Zapraszam Państwa do przejścia przez fascynującą ścieżkę wzroku zawartą w książce Zaburzenia widzenia a dysleksja. Odpowiem na niej na powyższe pytania i nie tylko. Na samym końcu tej drogi nie będą Państwo mieli wątpliwości, jak funkcjonuje widzenie, jak wpływa na naukę i jakie zaburzenia są skorelowane z dysleksją, a które mogą stanowić jej przyczynę.

Nie da się ukryć, że wiele objawów związanych z trudnościami wzrokowymi jest podobnych do objawów dysleksji. To jest kolejny powód, żeby kompleksowo badać dzieci pod kątem widzenia. Diagnozując dysleksję, musimy być pewni, że problemy związane ze wzrokiem są skorygowane (wady wzroku) lub wyprowadzone przez terapię widzenia (zez ukryty, niedowidzenie, zaburzenia akomodacji ruchów oczu czy zaburzenia przetwarzania wzrokowego) lub niekiedy zabieg operacyjny (niektóre przypadki zeza jawnego). Może się okazać, że po wykonaniu odpowiedniej terapii lub korekcji uczeń nadrabia zaległości szkolne, zaczyna lepiej czytać i uczyć się. Oczywiście, dysleksja i zaburzenia widzenia mogą współwystępować, dlatego wnikliwa diagnoza w każdym z tych kierunków jest konieczna. zaburzenia widzenia a dysleksja

Zaburzenia widzenia i dysleksja mogą współwystępować, dlatego wnikliwa diagnoza w każdym z tych kierunków jest konieczna!

Zaburzenia widzenia a dysleksja – spis treści:

Rozdział 1 Proces widzenia a nauka

Rozdział 2 Dysleksja

Rozdział 3 Ostrość wzroku i wady refrakcji

Rozdział 4 Ruchy oczu

Rozdział 5 Akomodacja

Rozdział 6 Widzenie obuoczne

Rozdział 7 Słabowidzenie

Rozdział 8 Korowe i mózgowe zaburzenia widzenia (CVI)

Rozdział 9 Przetwarzanie wzrokowe oraz szlak magnokomórkowy i parvokomórkowy

Rozdział 10 Móżdżek

Rozdział 11 Syndrom Meares-Irlen – stres wzrokowy

Rozdział 12 Zaburzenia widzenia związane z dysleksją