Promocja!

Zestaw 3 książek

146,00 

W przypadku chęci otrzymania faktury proforma lub faktury przelewowej, prosimy o kontakt mailowy: bok@cwiczeoko.pl

Książka Terapia Widzenia – scenariusze, zawiera rozdziały dedykowane pacjentom:

 • słabowidzącym,
 • z niedowidzeniem i supresją,
 • z osłabionymi zakresami fuzyjnymi oraz brakiem lub osłabioną stereopsją,
 • z zaburzeniami ruchów oczu,
 • z zaburzeniami akomodacji.
SKU: SKLEP Kategoria:

Opis

Zestaw 3 książekZestaw 3 książek – co zawiera?

„Terapia widzenia – scenariusze ćwiczeń”

Katarzyna Chachaj

Ćwiczenia zaproponowane w książce można wykorzystać zarówno w terapii domowej, jak i gabinetowej, skorzystają z nich:

 • rodzice,
 • ortoptyści i optometryści,
 • tyflopedagodzy,
 • pedagodzy,
 • terapeuci integracji sensorycznej,
 • logopedzi wprowadzający komunikację wspomagającą i alternatywną (AAC),
 • rehabilitanci pracujący z osobami po urazach, wypadkach, udarach, wylewach.

Książka zawiera rozdziały dedykowane pacjentom:

 • słabowidzącym,
 • z niedowidzeniem i supresją,
 • z osłabionymi zakresami fuzyjnymi oraz brakiem lub osłabioną stereopsją,
 • z zaburzeniami ruchów oczu,
 • z zaburzeniami akomodacji.
TERAPIA WIDZENIA
TERAPIA WIDZENIA

W każdym z rozdziałów scenariusze zostały dodatkowo uporządkowane według podrozdziałów dzielących ćwiczenia na wiek rozwojowy ( 0-2 lata, 3-4 lata, 5-6 lat, 7-12 lat).

Wybierając aktywności dla danego dziecka, należy zapoznać się zarówno z ćwiczeniami z niższego, jak i z wyższego etapu rozwojowego. U części dzieci wiek życia jest adekwatny do wieku rozwojowego. Natomiast u dzieci z dodatkowym obciążeniem zdrowotnym lub niepełnosprawnością wiek życia i wiek rozwoju może być inny. Jedno ćwiczenie ma zazwyczaj kilka wariantów i w zależności od poziomu trudności jest opisane w kilku podrozdziałach. Warto zatem szukać rozwinięcia danego ćwiczenia w wyższych przedziałach wiekowych, gdy dziecko opanuje już dany poziom.

Scenariusze zawarte w książce można wykorzystać także w pracy z osobami:

 • z zagrożeniem wystąpienia niepełnosprawności dziećmi z opinią WWR,
 • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z deficytami koncentracji uwagi oraz dziećmi z zaburzeniami posturalnymi i równoważnymi,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • z autyzmem,
 • z mózgowymi uszkodzeniami widzenia (CVI),
 • z chorobami przewlekłymi oraz wadami genetycznymi,
 • po urazach, wypadkach, udarach, wylewach,
 • z zezem ukrytym oraz jawnym,
 • z problemami z nauką, z optodysleksją oraz dysleksją,
 • korzystających z komunikacji wspomagającej oraz alternatywnej (AAC).

Książka nie może zastąpić diagnozy ani terapii ortoptycznej czy optometrycznej. Zaproponowane ćwiczenia są uzupełnieniem terapii gabinetowej, dlatego należy je wykonywać w porozumieniu z terapeutą prowadzącym.

 

Domowa terapia niedowidzenia

Barbara Pakuła

Domowa terapia niedowidzenia – terapia widzenia w domu nie musi być nudna!

Napisana językiem zrozumiałym dla rodzica, zawiera 59 ćwiczeń i ich modyfikacji, które będą wpierać terapię niedowidzenia dzieci. Gdy zmagacie się z niedowidzeniem – czas nie jest waszym sprzymierzeńcem. Trzeba jak najszybciej i jak najdokładniej zdiagnozować dziecko, usunąć przeszkody, wprowadzić korekcję widzenia, zasłanianie i ćwiczenia.

Jeżeli:

 • chcecie przyśpieszyć proces terapeutyczny;
 • urozmaicić ćwiczenia;
 • wprowadzić terapię domową

ta pozycja jest idealna.

Domowa terapia niedowidzenia – Spis treści:

Domowa terapia niedowidzeniaWstęp

I Część teoretyczna

 1. Co to jest niedowidzenie?
 2. Objawy niedowidzenia
 3. Jakie są przyczyny niedowidzenia?
 4. Niedowidzenie a zez
 5. Niedowidzenie a różnowzroczność
 6. Niedowidzenie a wysoka, obuoczna wada refrakcji
 7. Niedowidzenie a brak bodźców wzrokowych
 8. Leczenie niedowidzenia
 9. Diagnoza
 10. Korekcja wad wzroku
 11. Sposoby zasłaniania
 12. Ile czasu trwa leczenie niedowidzenia i terapia widzenia?
 13. Czy efekty terapii niedowidzenia są trwałe?
 14. Konsekwencje niedowidzenia
 15. Dlaczego samo zasłanianie nie wystarczy?
 16. Dlaczego nie wolno zwlekać z ćwiczeniami?
 17. Jak wygląda terapia w domu?
 18. Model Skeffingtona

II Część praktyczna

 1. Ćwiczenia jednooczne
  1. Ćwiczenia jednooczne — proces orientacji
  2. Ćwiczenia jednooczne — proces lokalizacji
  3. Ćwiczenia jednooczne — proces identyfikacji
  4. Ćwiczenia jednooczne — proces integracji
 1. Ćwiczenia odtłumiające
 2. Widzenie obuoczne
 3. Ćwiczenia utrwalające jednoczesną percepcję
 4. Ćwiczenia budujące widzenie obuoczne

 

 

Aktywność ruchowa dzieci słabowidzących i niewidomychAktywność ruchowa dzieci słabowidzących i niewidomych

Aneta Bester

Zagadnienia omówione w książce:

CZĘŚĆ PIERWSZA

 1. Ruch jako czynnik rozwoju człowieka
 2. Aktywność ruchowa – wpływ na rozwój dzieci i młodzieży
 3. Znaczenie ruchu w rozwoju psychofizycznym dzieci
  z uszkodzonym wzrokiem
 4. Charakterystyka rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzrokową:
 5. Czym skutkuje ograniczenie ruchu u osób z wadami wzroku, niewidomych, ociemniałych i słabowidzących
 6. Kiedy nie ćwiczyć: częste pytanie trudna odpowiedź
 7. Wykaz ćwiczeń ogólnie zabronionych przy głębokich dysfunkcjach wzroku
 8. Jak uczyć ruchu dziecko dysfunkcyjne wzrokowo
 9. Rola rodzica w rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku
 10. Rola nauczyciela kształtującego sprawność fizyczną dzieci dysfunkcyjnych wzrokowo
 11. Przystosowanie pokoju i najbliższego otoczenia dziecka z dysfunkcjami wzroku do codziennego funkcjonowania oraz zajęć ruchowych
 12. Przystosowanie sali do zajęć ruchowych z dzieckiem dysfunkcyjnym wzrokowo
 13. Bezpieczeństwo na basenie
 14. Propozycje ćwiczeń ruchowych typowych dla ucznia z ograniczeniami wzrokowymi
 15. Propozycje gier i zabaw dla starszych dzieci z dysfunkcją wzroku
 16. Charakterystyka dyscyplin sportów uprawianych przez osoby niewidome
  i słabowidzące:

CZĘŚĆ DRUGA

czyli jak rozwijać sprawność dziecka słabowidzącego i niewidomego  – przewodnik od pierwszych miesięcy życia do nastoletniości

 1. Kształtowanie motoryki dużej dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
 2. Kształtowanie motoryki małej dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
 3. Propozycje domowych gier i zabaw wspierających rozwój małego dziecka z dysfunkcją wzroku