Analiza wzrokowa – ćwiczenia – poziom podstawowy – dla dzieci słabowidzących (wydruk zielony)

49,00 

W książce (ebook): „Analiza wzrokowa – ćwiczenia – poziom podstawowy – dla dzieci słabowidzących (wydruk zielony)” znajdziesz 70 ćwiczeń z zakresu analizy wzrokowej. W tej wersji zastosowaliśmy zielony druk. Zobacz też wersje w druku niebieskim,czarnym i czerwonym. Jest również wersja ćwiczeń dla dzieci widzących w normie.

Opis

Analiza wzrokowa to zbiór umiejętności odpowiadających za zdolność do odróżnienia i analizy informacji wzrokowej. Bez niej widzielibyśmy obraz, ale nie potrafilibyśmy go zinterpretować.

Analiza wzrokowa jest elementem przetwarzania wzrokowego obok orientacji wzrokowo – przestrzennej i koordynacji wzrokowo – ruchowej. 

W tej książce (ebook): „Analiza wzrokowa – ćwiczenia – poziom podstawowy – dla dzieci słabowidzących (wydruk zielony)” znajdziesz 70 ćwiczeń z zakresu analizy wzrokowej podzielone na konkretne działy:

 • dyskryminacja wzrokowa,analiza wzrokowa
 • pamięć wzrokowa,
 • orientacja przestrzenna, 
 • stałość kształtu,  
 • zapamiętywanie sekwencji, 
 • wyodrębnianie figury z tła,
 • wzrokowe zamknięcie.

Wykorzystasz ćwiczenia w całości lub w części, w  zależności czy twój pacjent potrzebuje ćwiczeń ze wszystkich czy tylko z poszczególnych działów. Wielokrotnie możesz drukować ćwiczenia i wykorzystać je do pracy z innymi pacjentami.

Poziom podstawowy możemy zastosować u dzieci od 5 roku życia (dzieci widzące w normie, słabowidzące, bez dodatkowych niepełnosprawności). W sytuacji, w której dziecko ma dodatkowe zaburzenia rozwojowe, pacjent miał wypadek, wylew lub inne zdarzenie neurologiczne, to poziom ćwiczeń musi być indywidualnie dobrana do możliwości pacjenta (dziecka lub osoby dorosłej). W takiej sytuacji możemy wykorzystać książkę z ćwiczeniami Analizy wzrokowej w wersji podstawowej lub zaawansowanej. 

Analiza wzrokowa – ćwiczenia – poziom podstawowy – dla dzieci słabowidzących (wydruk zielony) – zastosowaliśmy zielony druk. Jeżeli Twój pacjent najlepiej widzi w zielonym kolorze zastosuj tę książkę. Jeżeli widzi lepiej w innych kolorach (sprawdź w diagnozie funkcjonalnej) zastosuj książkę w opcji wydruku CZERWONEGO, NIEBIESKIEGO LUB CZARNEGO. Wszystkie książki zostały przystosowane do wielkości optotypów widzianych przez dzieci słabowidzące. Stosowana odległość ćwiczeń zależy od indywidualnych możliwości dziecka.

UWAGA!!! Jeżeli nie możesz samodzielnie wydrukować pliku i potrzebujesz wersji drukowanej – napisz do nas! Pomożemy! analiza wzrokowa

DLACZEGO MOŻNA KUPIĆ AŻ 4 WERSJE KOLOROWEGO ZADRUKU?

W pracy z dziećmi słabowidzącymi, z korowymi zaburzeniami widzenia czy z niepełnosprawnościami zauważycie Państwo, że część z nich dobrze funkcjonuje z czarnym kolorem czcionek. Jednak część z nich będzie widziało o wiele lepiej gdy materiały są prezentowane w innym kolorze (lub z innym kolorem tła – folią percepcyjną). Dlatego prowadząc terapię widzenia musimy być gotowi na każdą opcję i dlatego udostępniamy Państwu kolorowe wersje. Musimy uwzględnić nawet każdą opcję. Najważniejsze, żeby pomagać pacjentom!

Terapia widzenia – analiza wzrokowa

Ćwiczenia analizy wzrokowej podejmiemy w kilku przypadkach:

– u pacjentów, u których stwierdzono analizy wzrokowej (mniej więcej od 5 roku życia),

– u dzieci z niedowidzeniem (ćwiczenia jednooczne, wspierające terapię niedowidzenia),

– u dzieci z zezem oraz przed i po operacji zeza (ćwiczenia jednooczne wspierające terapię zeza),

– u dzieci słabowidzących (rozwijające analizę wzrokową w warunkach dostosowanych do możliwości dziecka),

– u dzieci z optodysleksją (gdy zaurzenia analizy wzrokowej przeszkadzają w nauce),

– u dzieci z trudnościami z nauką oraz z dysleksją (usprawniające proces nauki),

– u pacjentów po urazie, wypadku, po wylewie lub udarze (rehabilitacja wzrokowa),analiza wzrokowa

– u pacjentów z niepełnosprawnością (rehabilitacja wzrokowa),

– w celu usprawnienia analizy wzrokowej u zdrowych dzieci, bez zaburzeń. 


DODATKOWA WIEDZA:

Analiza wzrokowa – zaburzenia

Zaburzenia analizy wzrokowej są dość podchwytliwe, ponieważ objawy podobne do symptomów związanych z nieskorygowaną wadą wzroku czy zaburzeniami funkcji wzrokowych (akomodacji, ruchów oczu czy widzenia obuocznego). Największą trudnością w diagnozie zaburzeń z zakresu analizy wzrokowej jest upewnienie się, że wszystkie inne parametry wzrokowe zostały wcześniej sprawdzone i wykluczono ich zaburzenia. 

Analiza wzrokowa – objawy zaburzeń: 

 • słabe, wolne czytanie,
 • mylenie podobnych wyrazów,
 • gubienie liter w wyrazie,
 • trudności w nauce alfabetu,
 • trudności w zrozumieniu pojęć matematycznych, 
 • dokonywanie nadmiernych uogólnień,
 • trudności w zapamiętywaniu liter, cyfr i symboli. analiza wzrokowa

Niekiedy zaburzenia analizy wzrokowej występują samodzielnie, jednak często są połączone z innymi trudnościami wzrokowymi. Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności wykluczamy (lub korygujemy jeżeli trzeba) wady wzroku i choroby oczu, następnie zaburzenia funkcji wzrokowych (zaburzenia ruchów oczu i fiksacji, akomodacji, widzenia obuocznego). W przypadku tych drugich niejednokrotnie jest potrzebna optometryczna terapia widzenia. 

Terapeuta prowadzący zajęcia usprawniające funkcje widzenia może zauważyć, że trudności z analizą wzrokową ustępują samoistnie poprzez usunięcie przeszkody jaką były inne zaburzenia. Dziecko automatycznie i progresywnie poprawiło swoje możliwości analizowania obrazu. Czasem ten proces jest krótszy, czasem dłuższy, a niekiedy trzeba wspomóc go terapią analizy wzrokowej. 

Przeczytaj więcej: TUTAJ